About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Employment Information

Giáo Viên Toán Tiểu Học - Thu nhập 10-30Tr

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 26/07/2020
Industry Education /Training
Experience 2 - 5 Years

Trường tiểu học Vietschool (thuộc hệ thống giáo dục của tập đoàn Bách Việt )

$ 9 Tr - 14 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục EDUFIT

$ 9 Tr - 16,5 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

 • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bầu Trời

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần BV Education ( Thành Viên Của BV Group)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi