About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Employment Information

Giáo Viên Vật Lý Lớp 11 - Thu nhập 10- 30Tr

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Education /Training
Experience 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ZINCA VIỆT NAM

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

DƯỢC PHẨM TỪ SƠN

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

DƯỢC PHẨM TỪ SƠN

$ Over 8 Tr VND

  • Ha Noi

DƯỢC PHẨM TỪ SƠN

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi