language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

GrabFood - Chuyên Viên Điều Phối

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp
Updated: 19/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổng hợp và xử lý các thông tin dữ liệu liên quan tới hoạt động vận hành.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan để lên kế hoạch triển khai các dự án dài hoặc ngắn hạn.
 • Tham gia tổ chức các sự kiện liên quan tới hoạt động kinh doanh/ vận hành cốt lõi.
 • Đề xuất các cải tiến phù hợp để nâng cao hiệu suất làm việc của tài xế.

**Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu

** Địa điểm: Tòa nhà Mapple Tree, Quận 7

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học, ưu tiên các chuyên ngành liên quan tới quản lý kinh doanh, tài chính kế toán, marketing.
 • Cần có kinh nghiệm phân tích dữ liệu tối thiểu 1 năm.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu.
 • Có kinh nghiệm quản lý nhóm là 1 lợi thế. 

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

http://www.talentnet.vn/enCompany size: 200
Originating from the Human Resources Services unit of PricewaterhouseCoopers Vietnam, Talentnet is now acknowledged as the leading HR consulting firm in the...Detail

Similar jobs

GrabFood - Chuyên Viên Điều Phối

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts