language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Lawrence S.Ting School

Graphic Design Teacher-Giáo viên dạy Graphic Design

Lawrence S.Ting School
Updated: 23/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Major Profession/Chuyên môn nghiệp vụ:
- Planning the teaching subject in the starting academic year and writing teaching lessons, reporting the actual teaching conditions in every beginning of the week.

Lập kế hoạch giảng dạy bộ môn đầu năm học và soạn giáo án bộ môn, báo cáo
tình hình giảng dạy thực tế vào đầu tuần.


- Testing and evaluating student capacity following the plan agreed with team leader; reporting student achievement periodically.

Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo kế hoạch đã thống nhất với nhóm trưởng; báo cáo kết quả học tập của học sinh theo định kỳ.


- Participating in professional development activities: training and meeting, PLC, period attendance and/or demo teaching class…

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn theo định hướng và qui định của Nhà Trường: tập huấn và họp chuyên môn, các buổi chia sẻ kinh nghiệm, dự giờ và/hoặc thao giảng,…

-Develop the program and lesson plans of graphic design for students in grades 10 and 11.

Xây dựng chương trình và giáo trình dạy học thiết kế đồ hoạ cho đối tượng học sinh lớp 10 và 11


2. Other tasks/ Công tác khác:

- Coordinating with Homeroom Teachers and relevant Departments in educating Students and the School’ common activities.

Phối hợp với Giáo viên Chủ nhiệm và các Bộ phận liên quan trong công tác giáo dục Học Sinh và các hoạt động của Nhà Trường.


- Complying with professional rules, records and labor discipline according to the regulations of the school.

Thực hiện các quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách và kỷ luật lao động theo qui định của Nhà Trường.

- Other tasks assigned by the School.

Các công tác khác theo sự phân công của Nhà Trường.

Job Requirement

Qualification/ Trình độ:

Graduation from Major: Graphic Design

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ hoạ

- Language: English – priority in fluent English

Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh

Major/ Chuyên môn

Major in/ Có chuyên môn về:

+ Multimedia communication and animation/ Truyền thông đa phương tiện và hình ảnh động

+ Fashion Design/Thiết kế thời trang

+ Design 3D images/Thiết kế và tạo hình 3D

+ Illustration and digital images/Vẽ minh họa và hình ảnh kỹ thuật số

+ Creative-Artistic orientation/Định hướng sáng tạo / nghệ thuật

+ Design virtual reality and enhancement/Thiết kế thực tế ảo và tăng cường

Educational motto/Phương châm giáo dục: Student Centre to be trained in self-studying initiative, abilities in applying creative teaching methods effectively/ Lấy học sinh làm trung tâm, rèn luyện học sinh sự chủ động trong học tập, vận dụng sự sáng tạo vào công tác giảng dạy một cách hiệu quả thiết thực.

 

BENEFITS/PHÚC LỢI:

·        Salary and incentives are competitive in capacity;

Mức lương và các chế độ đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực.

·        13th salary, emulation bonuses, performance rewards;

Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 và thưởng hiệu quả làm việc.

·       SHUI according to Government stipulation;

Bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

·        24/24 Accidence Insurance and Premium Health-care Insurance (36 served months onwards);

Bảo hiểm 24/24, bảo hiểm sức khỏe (khi công tác đủ 36 tháng trở lên).

·        Outing trips, incentive trips (kick-start/kick-off)

Du lịch nghĩ dưỡng, các chuyến kick-start/kick-off

·        Experienced Studying trips (domestic and/or overseas);

Các chuyến học tập trãi nghiệm trong và ngoài nước;

.        Tuition incentive policy for children’s staff while studying at school.

Chính sách ưu đãi học phí dành cho con khi học tập tại trường.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 24 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Lawrence S.Ting School

www.lsts.edu.vnCompany size: 100-499
Established in 2006, Dinh Thien Ly Middle School and High School (Lawrence S. Ting School) is a passionate educational project of Mr. Lawrence S. Ting-...Detail

Graphic Design Teacher-Giáo viên dạy Graphic Design

Lawrence S.Ting School

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts