About us

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG CƯỜNG

Employment Information

Graphic Design

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry IT - Software , Arts / Creative Design
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

COMTEC

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Monkey Việt Nam

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi