About us

CÔNG TY TNHH VENESA

Employment Information

Graphic Designer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 18/08/2020
Industry Customer Service , Arts / Creative Design
Experience 2 - 3 Years

Tập đoàn Digital Novaon

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Dư Kim - Thương hiệu thời trang IVY moda

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRACLE RETAIL VIỆT NAM

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Koei Tecmo Software Vietnam

$ 11 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Koei Tecmo Software Vietnam

$ Competitive

 • Ha Noi

Koei Tecmo Software Vietnam

$ 11 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP IIG Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi