About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

Employment Information

Graphic Designer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry IT - Software , Arts / Creative Design
Experience 1 Years

Tập đoàn Digital Novaon

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TMORE

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN WORKWAY

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 18,7 Tr VND

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 6,6 Tr - 15,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Truyền Thông Ureka Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ha Noi

Koei Tecmo Software Vietnam

$ 11 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP IIG Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VENESA

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Ha Noi