About us

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIHAMARK

Employment Information

Graphic Designer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 13,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Marketing , Arts / Creative Design , Manufacturing / Process

Tập đoàn Digital Novaon

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Quản lý Y tế Blue Ocean (BOHC)

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dư Kim - Thương hiệu thời trang IVY moda

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TMORE

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 18,7 Tr VND

  • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 6,6 Tr - 15,4 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN FEROS

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh