About us

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ISU

Employment Information

Graphic Designer

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Marketing , Arts / Creative Design
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Holding Năm Con Cá

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HASCO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Quản lý Y tế Blue Ocean (BOHC)

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

TWENTY.FIVE FASHION

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN WORKWAY

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi