language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Green zone designer and maintenance expert

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Thiết kế khu vực cây xanh cho công ty 1 hiện tại và công ty 2 & 3 sau này:

- Nghiên cứu lại các khu vực cây xanh hiện tại;

- Thiết kế khu vực cây xanh trong KCN: Trên tiện ích, dải phân cách;

- Thiết kế vườn ươm;

- Thiết lập các loại cây, cỏ phù hợp trên vùng tiện ích và dải phân cách;

- Thiết lập các loại cây, cây cảnh, cỏ phù hợp cho vườn ươm;

- Nghiên cứu thổ nhưỡng và môi trường phù hợp với các loại cây.

2. Bảo dưỡng khu vực cây xanh của công ty 1 hiện tại và công ty 2 & 3 sau này:

- Lập kế hoạch, giám sát việc chăm sóc, bảo dưỡng cây, cỏ trên vùng tiện ích;

- Lập kế hoạch, giám sát việc chăm sóc, bảo dưỡng cây, cỏ trên dải phân cách;

- Lập kế hoạch, giám sát việc chăm sóc, bảo dưỡng vườn ươm;

- Lập kế hoạch, giám sát việc chăm sóc, bảo dưỡng cho mỗi khu vực bao gồm cắt cỏ bằng tay, cắt cỏ bằng máy, tưới nước (Cho cả mùa mưa và mùa khô);

- Lập kế hoạch, giám sát việc mua cây mới, phân bón, thuốc trừ sâu;

- Sử dụng phần mềm MCS hàng ngày;

- Các công khác do Ban giám đốc và Phòng giao;

- Báo cáo Trưởng phòng

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương (Trồng trọt).

- Thành thạo tiếng Anh, vi tính

- Giao tiếp tốt, tuân thủ kỷ luật, tinh thần tập thể.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Company size: 25-99
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail

Green zone designer and maintenance expert

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts