language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Group Accounting Manager

First Alliances
Updated: 18/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

 • Kiểm soát hệ thống Kế toán của Tập đoàn với quy mô ban Kế toán từ 40-50 người
 • Kiểm soát mảng Thuế, là đại diện làm việc với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn Báo cáo Tài chính, báo cáo hợp nhất, các báo cáo nội bộ, báo cáo nội bộ thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Tập đoàn
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho nhân viên
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Tập đoàn

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, xây dựng
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các Tập đoàn đa ngành, quản lí team từ 20-40 người
 • Có kiến thức, kinh nghiệm thực hiện các báo cáo theo chuẩn mực IFRS
 • Từng có kinh nghiệm làm việc trong các Big 4 là một lợi thế
 • Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

First Alliances

http://www.fa.net.vn/Company size: 200
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Detail

Group Accounting Manager

First Alliances

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts