language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

GSBH Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nội

Long Hưng ITS (Pushmax & Đại Việt)
Updated: 08/10/2019

Employment Information

Job Description

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, lịch bán hàng

- Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cấp dưới trực thuộc đơn vị

- Bố trí sắp xếp nhân sự; phân công, giao việc; hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công việc của cấp dưới trực thuộc đơn vị

- Tham gia đánh giá chất lượng nhân sự định kì hoặc đột xuất; tham gia xét duyệt chế độ lương, thưởng, kỷ luật cấp dưới trực thuộc đơn vị

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu (báo cáo bán hàng, báo cáo thị trường, báo cáo theo chương trình, báo cáo vùng/ đại lý, hồ sơ nhân sự, thông số địa bàn,...)

- Nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng tiềm năng

- Đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng các sản phẩm cho địa bàn

- Triển khai các hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại địa bàn quản lý

- Xây dựng các chỉ số đánh giá (KPIs), kiểm tra và kiểm soát lịch làm việc của nhân viên cấp dưới

- Đi thực tế thị trường tìm hiểu, đánh giá tình hình hoạt động của khách hàng, của nhân viên: thực hiện việc huấn luyện kèm cặp nhân viên cấp dưới theo lịch đề ra

- Lên kế hoạch và triển khai đi tuyến cùng nhân viên kinh doanh

- Theo dõi, cập nhật tiến độ sản lượng cho từng khách hàng, nhân viên kinh doanh trong vùng quản lý

- Tổ chức chăm sóc khách hàng

- Lập, quản trị dữ liệu khách hàng

- Tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh trong địa bàn quản lý liên quan đến giá bán, sản phẩm, chính sách theo quy định của công ty; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng

- Giám sát hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh

- Hỗ trợ, đánh giá, kiểm soát các nhân viên kinh doanh thực hiện đúng định hướng, quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác kinh doanh.

- Kiểm soát tiến độ thực hiện chương trình và theo dõi tình hình sử dụng chi phí hỗ trợ bán hàng theo các quyết định đã được phê duyệt

- Thực hiện và chịu trách nhiệm việc kiểm tra đánh giá, lập hồ sơ thanh toán các chương trình hỗ trợ thương mại trong phạm vi được giao

- Quản lý hàng hóa, nhập, xuất và điều phối hàng hóa

- Đưa ra các phương án giải quyết kịp thời hàng tồn kho, chậm luân chuyển, cận date

- Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí bán hàng, công nợ khách hàng

- Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ được cấp cho đơn vị (máy palm,...)-

- Đề xuất cải tiến công việc, các hoạt động liên quan đến bán hàng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao

- Đề xuất các biện pháp thực hiện mục tiêu của công ty theo từng thời kỳ, điều chỉnh quy hoạch địa bàn bán hàng của đại lý theo từng thị trường

- Đề xuất điều chỉnh vùng bán của khách hàng, quy hoạch vùng trong địa bàn được phân công

- Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và bộ phận khác về lĩnh vực chuyên môn của Phòng Kinh doanh

- Các chiến lược, giải pháp, chính sách để quản lý, phát triển kinh doanh tại địa bàn phụ trách

Job Requirement

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng

- Sử dụng máy tính thường xuyên trong công việc (tính toán, soạn thảo văn bản tài liệu)

- Yêu cầu kinh nghiệm quản lý: dưới 1 năm

- Yêu cầu kinh nghiệm làm việc: Từ 1 đến dưới 3 năm

Yêu cầu năng lực chuyên môn

- Kiến thức về Ngành FMCG, Bia - Rượu - Nước giải khát, tổ chức kênh phân phối, tuyến bán hàng và các công cụ quản lý bán hàng

- Kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý, quản trị quá trình, mục tiêu

- Kiến thức cơ bản về Quản trị bán hàng, Quản trị nhân sự

- Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh

- Kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

- Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ Công ty phân phối

- Nắm vững các quy trình công việc đảm nhiệm; các tài liệu hướng dẫn công việc của đơn vị

Kỹ năng/ năng lực

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, thích ứng

- Lãnh đạo đội nhóm, liên kết

More Information

  • Degree: College
  • Age: > 24
  • Job type : Permanent

Company Overview

Long Hưng ITS (Pushmax & Đại Việt)

http://longhungits.com.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-long-hung.htmlCompany size: 100-499
Năm 2012, với định hướng phát triển mạnh hơn nữa về mặt hàng Rượu – Bia - Nước giải khát, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hương Sen đã quyết định thành lập Công ty...Detail

Similar jobs

GSBH Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nội

Long Hưng ITS (Pushmax & Đại Việt)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts