language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

GSD Staff

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam
Updated: 15/07/2019

Employment Information

 • Work location: Binh Duong

  Job level:

 • Experience: 1 - 2 Years

  Salary: -

 • Industry: Textiles / Garments / Fashion

  Deadline to apply: 31/08/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Cung cấp các giá trị SMV cho mỗi thao tác từ cắt xuống để hoàn thành thông qua việc sử dụng cơ sở dữ liệu GSD

Provide SMV values for every operation from cutting down to finish through the use of GSD database

Thiết lập các phương pháp tốt nhất trước quá trình sản xuất mẫu và phối hợp với giám sát kỹ thuật và bảo trì để cài đặt đúng máy, các đính kèm và thư mục yêu cầu của một PO cụ thể.

Establish best methods during pre-production sample and coordinate with technical supervisor and mechanic to obtain right machine, attachment and folder requirement of a particular PO

Cung cấp gói kỹ thuật cho sản xuất có chứa các yêu cầu về máy và con người

Tham dự cuộc họp PPS để tập trung vào các vấn đề quan trọng, giải quyết các bế tắc và thảo luận các phương pháp may, các yêu cầu về máy và con người.

Provide technical package to production which contains the man – machine requirement

Attend PPS meeting to high light critical/bottle neck operations and discuss garment construction methods, man and machine requirement.

Thực hiện các gói kỹ thuật trên dây chuyền sản xuất cùng với quy trình chuyền may để đảm bảo rằng tất cả các thông tin về gói kỹ thuật được tuân thủ

Carry out technical package on the production line together with sewing line IE to ensure that all information on technical package is followed

Tạo phân tích thống kê chi tiết công việc (OB).

Generate detailed operation breakdown (OB).

Tạo hệ thống tải các mẫu gói công nghệ của nhà máy (OB).

Generate the factory loading Tech pack (OB) form.

Hợp thức hóa việc phân tích SMQ của HQ so với số liệu của nhà máy

Validate HQ SMV analysis against factory figures

Đảm bảo phân tích GSD-SMV có sẵn trên gói tải công nghệ (OB

Ensures availability of GSD-SMV analysis to be used on the loading Tech pack (OB)

Đảm bảo hoàn thành kịp thời tài liệu của các hoạt động và dự án tương ứng

Ensure timely completion & documentations of respective activities & projects

Thực hiện các công việc khác được chỉ định bởi cấp trên trực tiếp.

Perform other tasks that may be assigned by immediate superior

Job Requirement

Văn bằng / Bằng cấp IE với ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến công việc

Diploma/Degree in IE with at least 2 years of relevant working experience

Kỹ năng sử dụng máy vi tính tốt

Good computer literacy skills

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Basic communication in English

Kỹ năng giao tiếp tốt, tính cách quyết đoán

Good communication and interpersonal skills, strong personality

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam

Company size: 500-999
Công ty TNHH May Mặc PREMIER GLOBAL Việt Nam kinh doanh trong ngành dệt may – giày da. PremierGlobal (VN) là công ty may mặc 100% vốn Hồng Kong, chuyên gia...Detail

GSD Staff

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts