About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Hà Nội] - BA Leader

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 35,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 11/06/2022
Industry Executive management , IT - Software
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty Cổ Phần TM & DV Phong Vũ

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần TM & DV Phong Vũ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 66 Mil - 154 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 12 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

An ­Co-operative

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi