About us

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

Employment Information

[Hà nội]- Bảo vệ An ninh Văn phòng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Unskilled Workers , Security , Restaurant / Hotel

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG

$ 4 Tr - 6 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ BIDV MetLife

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi