About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Hà Nội] - Business Development Executive (English Fluent)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 900 - 1.100 USD
Deadline to apply 11/06/2022
Industry Sales / Business Development , IT - Software
Experience 2 - 3 Years

Location

Công Ty Cổ phần Blueseed

$ Competitive

  • Ha Noi

Schenker Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Fitness & Lifestyle Group (FLG) Vietnam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

MF Viet Nam Information Technology Co.,Ltd

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

UrBox - Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

PERSOLKELLY Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập đoàn Novaon

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi