language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Hà Nội - Chuyên viên cao cấp phát triển Kênh thay thế - Khối kinh doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 01/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance

Job Description

 • Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ phát triển kênh thay thế theo định hướng của phòng đảm bảo các công việc được giao được triển khai hiệu quả, an toàn và tuân thủ các quy định nội bộ, quy định của pháp luật.
 • Tham gia nghiên cứu triển khai các kênh bán hàng thay thế mới và phân tích kênh bán hàng của đối thủ, báo cáo cấp quản lý để có các chiến lược phát triển
 • Theo dõi và báo cáo các dự án đang triển khai, liên hệ với các phòng ban liên quan để phối hợp triển khai dự án mới nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.
 • Trực tiếp tham gia thực thi triển khai mô hình kinh doanh và phối hợi với các phòng ban liên quan trong việc triển khai cũng như các đơn vị kinh doanh tại các địa bàn theo chỉ đạo cấp trên
 • Đề xuất xây dựng tài liệu quy trình liên quan đến hoạt động triển khai nhằm đảm bảo đúng quy trình, quy định của công ty và quy định của pháp luật;
 • Rà soát mô hình và quy trình bán sản phẩm dịch vụ hiện tại và đề xuất cải tiến, xây dựng quy trình quy định triển khai bán sản phẩm nhằm đảm bảo tối ưu hóa, hiệu quả, khoa học, phục vụ chiến lược phát triển của Công ty trong từng thời kỳ theo hướng dẫn của cấp trên
 • Lập báo cáo tiến độ dự án theo yêu cầu;
  Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ triển khai dự án
 • Lên chương trình, nội dung làm việc và tổ chức các cuộc họp giữa dự án với các phòng ban nội bộ và với các đối tác bên ngoài ; Đầu mối trao đổi thông tin giữa các bộ phận/thành viên trong dự án và giữa ban quản trị dự án với các đơn vị khác trong và ngoài công ty , lập biên bản họp hoặc thông báo họp dự án;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng thời kỳ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành kinh tế có liên quan
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị kênh phân phối
 • Kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ, nghiệp vụ, quy trình ngành Tài chính ngân hàng
  Kiến thức về mô hình bán hàng , quy trình bán hàng, công nghệ bán hàng
  Kiến thức về kinh doanh , phát triển mạng lưới và các kênh phân phối 
  Kiến thức về quy trình , nghiệp vụ triển khai các hoạt động phát triển kênh bán
  Kiến thức về chính sách, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính ngân hàng
  Kiến thức về các quy định của pháp luật và các tổ chức tín dụng
 • Khả năng quản lý, điều phối và triển khai dự án
 • Khả năng nghiên cứu độc lập và có hiểu biết về mô hình bán hàng

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà...Detail

Similar jobs

Hà Nội - Chuyên viên cao cấp phát triển Kênh thay thế - Khối kinh doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts