language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Hà Nội - Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Giám sát chất lượng tín dụng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 18/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn cho công tác giám sát chất lượng hoạt động tại các đơn vị nội bộ như: Trung tâm thẩm định, trung tâm vận hành, các kênh kinh doanh… và hệ thống các cửa hàng/ điểm giới thiệu dịch vụ của công ty;
- Thực hiện xây dựng các chính sách và quy trình cụ thể cho hoạt động đánh giá chất lượng tại các đơn vị theo phân công BP phòng chống gian lận.
- Thực hiện xây dựng và thực hiện công tác phân loại doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động cung cấp tín dụng của công ty;
- Thực hiện đánh giá chất lượng định kỳ hoặc theo các chương trình cụ thể chất lượng thực hiện công việc của các cá nhân, đơn vị nằm trọng phạm vi giám sát chất lượng đảm bảo tính chính xác, an toán, hiệu quả trong hoạt động của công ty; theo khu vực quản lý .
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Mcredit nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị
- Chịu trách nhiệm trước trưởng bộ phận về kết quả công việc được giao

Job Requirement

- Bằng cấp Đại học trở lên (Ưu tiên các nhóm ngành kinh tế; tài chính ngân hàng; hoạt động tín dụng...)
- Kinh nghiệm làm việc: 02 -05 năm và có kinh nghiệm ít nhất 01 năm vị trí tương đương
- Có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng anh
- Am hiểu và các hoạt động tín dụng theo phân khúc thị trường tài chính tiêu dùng.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá đề xuất ý tưởng nhằm cải tiến hoạt động tín dụng tại đơn vị
- Kỹ năng soạn thảo văn bản; excel tốt; thuyết trình
- Am hiểu về các nghiệp vụ chuyên môn về phòng chống gian lận; hoạt động tín dụng của khối quản trị rủi ro
- Chủ động; nhiệt tình; có thái độ làm việc tốt; không ngại khó và có thể đi công tác theo yêu cầu quản lý.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

Hà Nội - Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Giám sát chất lượng tín dụng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts