language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Hà Nội - Chuyên viên Đào tạo kinh doanh (Ưu tiên Nam)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cán bộ nhân viên với những nội dung: đào tạo định hướng cho cán bộ nhân viên mới; đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên; đào tạo các kỹ năng cho đối tượng quản lý cấp trung; hướng dẫn thực hiện các quy định, quy trình nội bộ Công ty,...

- Xây dựng khung chương trình và thực hiện đào tạo kỹ năng mềm cho CBQL và CBNV của Công ty

- Trực tiếp nghiên cứu, thiết kế và biên soạn các tài liệu đào tạo nội bộ
- Phối hợp với các đơn vị khác theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên sau khi hoàn tất chương trình đào tạo.

Job Requirement

 Trình độ học vấn:
- Bằng cấp: Đại học chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/CNTT/Sư phạm/…
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh: TOEIC: 600 hoặc tương đương
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

Hà Nội - Chuyên viên Đào tạo kinh doanh (Ưu tiên Nam)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts