About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Hà Nội] Chuyên Viên Hỗ Trợ Tư Vấn - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 29/11/2020
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Hai Duong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi