Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  4 - 0 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  03/08/2020

Job Description

 • Lập các báo cáo tài chính, cân đối toàn Công ty để gửi NHNN và cơ quan chức năng theo quy định, bao gồm: Báo cáo tài chính hàng tháng, quý, 6 tháng, năm; báo cáo cân đối ngày, tháng, năm toàn Công ty.
 • Thực hiện chức năng hạch toán tập trung đối với một số nghiệp vụ kế toán như hạch toán kế toán về góp vốn; công nợ đối với các đơn vị phụ thuộc (nếu có) và với các đại lý/ đối tác bên ngoài khác; điều chuyển vốn; dự phòng, mua bán nợ, trích lập các quỹ phân phối lợi nhuận.
 • Giám sát và quản lý việc duy trì, sử dụng hệ thống tài khoản kế toán của Công ty.
 • Là đầu mối giám sát, hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện quy trình xác minh số dư tài khoản kế toán theo quy định hiện hành.
 • Thiết lập và duy trì các chốt/thủ tục kiểm soát, giám sát kế toán trên Công ty. Thực hiện rà soát, giám sát và phát hiện sai lệch số liệu cân đối, sai tính chất tài khoản, những biến động lớn có nguy cơ gây rủi ro thất thoát tài sản, tiền vốn của Công ty, sai lệch số liệu báo cáo, vi phạm các quy định nội bộ của Công ty và Pháp luật để hỗ trợ, ngăn chặn, xử lý kịp thời.
 • Đầu mối phối hợp thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hàng năm
 • Thực hiện quản lý, lưu trữ báo cáo, chứng từ trong phạm vi của Bộ phận Kế toán trước khi chuyển đến cơ quan khác hoặc lưu kho.

Job Requirement

- Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành kinh tế, Tài Chính và các chuyên ngành có liên quan khác

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng

-  Ngoại ngữ: TOEIC 605-780

- Thông thạo về các sản phẩm và dịch vụ của Phòng Tài Chính

- Nắm chắc kiến thức kế toán, thuế, văn bản quy phạm pháp luật về kế toán & thuế.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Similar jobs

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

$ 11 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Ngọn Lửa Thần .

$ Over 10 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Competitive

 • Ha Noi

Long Hưng ITS (Pushmax & Đại Việt)

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIDEC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Competitive

 • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Chứng Nhận Kna

$ 9 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN INTERCARGO

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi
Feedback