language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI  (SHB Finance)

Hà Nội - Chuyên viên kiểm thử - Trung tâm công nghệ thông tin

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 16/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tiếp nhận yêu cầu kiểm thử phần mềm từ Quản lý/ Giám đốc dự án.
- Làm việc với bộ phận phân tích nghiệp vụ để làm rõ phạm vi yêu cầu kiểm thử.

- Nghiên cứu yêu cầu đầu bài nghiệp vụ và đóng góp ý kiến về công tác kiểm thử.

- Đầu mối trao đổi với đơn vị nghiệp vụ/Cán bộ IT phân tích/Cán bộ kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai kiểm thử.
- Xây dựng kịch bản kiểm thử và thực thi kiểm thử theo kịch bản. Gửi báo cáo cho các bên liên quan theo quy trình/quy định phát triển phần mềm.

- Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm đối với các dự án được giao.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công nghệ / Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế/Ngân hàng/Tài chính, Ngoại thương.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Kiểm thử CNTT trong đó có kinh nghiệm trong các công ty thuộc lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng là một lợi thế.

- Hiểu biết về các Quy trình trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
- Hiểu biết về các mô hình triển khai dự án.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà...Detail

Similar jobs

Hà Nội - Chuyên viên kiểm thử - Trung tâm công nghệ thông tin

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts