language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Hà Nội - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA) - Trung tâm Công nghệ

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 31/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tiếp nhận yêu cầu phát triển công nghệ từ các đơn vị nghiệp vụ.
 • Làm việc với nghiệp vụ để làm rõ phạm vi yêu cầu.
 • Nghiên cứu yêu cầu đầu bài nghiệp vụ và tư vấn nghiệp vụ nhanh các phương án sơ bộ.
 • Phối hợp các bộ phận lên kế hoạch khi được phê duyệt triển khai dự án và là đầu mối trao đổi với nghiệp vụ trong suốt quá trình triển khai.
 • Trao đổi và thu thập thông tin chi tiết yêu cầu từ nghiệp vụ, Phân tích và viết tài liệu yêu cầu người dùng (URD), tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan trong Trung tâm công nghệ để xử lý các công việc phát sinh thuộc vai trò trách nhiệm của mình trong suốt vòng đời của dự án.
 • Hỗ trợ kiểm thử trong trường hợp cần thiết và được phân công.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công nghệ / Trưởng phòng phân tích nghiệp vụ & Kiểm thử / Trưởng bộ phận Phân tích nghiệp vụ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế/Ngân hàng/Tài chính, Ngoại thương.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Phân tích nghiệp vụ - CNTT.
 • Hiểu biết cơ bản về các Quy trình trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
 • Hiểu biết cơ bản về các mô hình triển khai dự án.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà...Detail

Similar jobs

Hà Nội - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA) - Trung tâm Công nghệ

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts