language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Hà Nội - Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Thu Hồi Nợ Tại Nhà

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng thu hồi nợ tại nhà

- Giám sát và đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu của nghiệp vụ thu hồi nợ tại nhà

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng thu hồi nợ tại nhà thông qua việc gọi điện thoại cho khách hàng, viếng thăm trực tiếp tại địa phương

- Giám sát và đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ thu hồi nợ tại nhà thông qua việc kiểm tra báo cáo kết quả viếng thăm của FC, Biên nhận thu tiền

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thu hồi nợ tại nhà dựa vào thực tế thu hồi nợ trong từng giai đoạn

- Phản hồi khiếu nại của khách hàng liên quan đến hoạt động thu hồi tại nhà

- Đề xuất và tổng hợp hình thức xử lý vi phạm nghiệp vụ thu hồi nợ tại nhà

- Giám sát hoạt động triển khai xử lý vi phạm thu hồi nợ tại nhà

- Tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện thu hồi nợ tại nhà

Job Requirement

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên 

- Chuyên ngành Tài chính & Ngân hàng, hoặc các lĩnh có liên quan-

-Có Kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương it nhất 1 năm trở lên

-Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm về đào tạo, kiểm soát chất lượng

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

Hà Nội - Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Thu Hồi Nợ Tại Nhà

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts