About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[Hà Nội] Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân - Ngân hàng Bản Việt Vietcapital

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,400,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 13/12/2020
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Hai Duong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi