About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[Hà Nội] Chuyên viên tư vấn tài chính - Kênh hợp tác qua ngân hàng Bản Việt

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,400,000 - 17,400,000 VND
Deadline to apply 21/12/2020
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Hai Duong

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi