About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Hà Nội] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | T. Thien Hue

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6,3 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ha Noi