About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Hà Nội] Cửa hàng phó (siêu thị Nhật)

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 3 - 5 Years

Location

BRG Group

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 19 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15 Tr - 19 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 39,6 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 39,6 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13 Tr - 19 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

SAPPORO Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

$ 6 Tr - 16 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 23 Tr - 45 Tr VND

  • Ha Noi