About us

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

Employment Information

[Hà Nội] Kế Toán Viên Senior (Up To >USD1000)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 18,000,000 - 24,000,000 VND
Deadline to apply 19/08/2021
Industry Consulting , Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 3 - 4 Years

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 39,6 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM)

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM)

$ 14 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CUNG ỨNG & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

  • Ha Noi

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CUNG ỨNG & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

TECHCOMBANK

$ 44 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Medic Skin

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Korea Rental Vina

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi