language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

{Hà Nội}: Marketing Executive

QSR Vietnam- Văn phòng QSR Hà Nội
Updated: 19/06/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

· Do execute all MKT activities at store level for Nationwide and LSM campaign

· Planning, Tracking and reporting for LSM activities.

· New Store Opening planning and executing.

Thực hiện tất cả các hoạt động MKT ở cấp cửa hàng cho chiến dịch Toàn quốc và LSM ( hệ thống chuỗi cửa hàng thương hiệu kem Dairy Queen)

· Store performance analysis.

Lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo cho các hoạt động LSM.

· Working on content, media channels planning and execution for Brand campaign.

Viết content và thực hiện mở cửa hàng mới.

· Paperwork working with internal and external resources.

Làm các thủ tục giấy tờ hành chính với các cơ quan chức năng liên quan(nếu có)

· Perform Other assignments from Brand Manager.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Job Requirement

Knowledge/ Skills/ Personalities: Kỹ năng yêu cầu:

·         Good at at Excel and Powerpoint presentation skills.

Kỹ năng sử dụng phần mềm exel, power point

·         Dynamic, self-driven, creative.

Tự tin, giao tiếp tốt với Quản lý nhà hàng, các phòng ban liên quan; sáng tạo;

·         Photoshop skill is a plus.

Ưu tiên sử dụng được phần mềm Photoshop

Education/ Bằng cấp:

·        University/ Post-University graduate. Work experiences

Tốt nghiệp các trường đại học có liên quan tới chuyên ngành marketing hoặc kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực nhà hàng 1-2 năm

·        01 years marketing experience in F&B, retail, agency  ( preferred expertise in new marketing opening, consumer retailing, LSM, strategic media planning skills, digital marketing).

·        Prior F&B and consumer retailing work experience is preferred.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 24 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

QSR Vietnam- Văn phòng QSR Hà Nội

Company size: 1,000-3,000
QSR Vietnam is operating well-known, international fast-food brands from USA, and will invest into other major fast-food franchises over the next few years....Detail

{Hà Nội}: Marketing Executive

QSR Vietnam- Văn phòng QSR Hà Nội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts