language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Hà Nội - Nhân Viên / Cộng Tác Viên Quản Lý Hồ Sơ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 15/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance

Job Description

- Thực hiện kiểm soát hồ sơ giải ngân theo quy định

- Thống kê lỗi hồ sơ một cách chính xác

- Thực hiện lưu kho và luân chuyển hồ sơ

Job Requirement

- Chăm chỉ

- Cẩn thận 

- Làm việc theo giờ hành chính từ 8h-17h30, từ T2 đến T7

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

Hà Nội - Nhân Viên / Cộng Tác Viên Quản Lý Hồ Sơ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts