language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Hà Nội] Nhân viên giao hàng cho hãng KAO

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp
Updated: 08/01/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển tiếp các yêu cầu, phản ánh khiếu nại từ khách hàng, đối tác
- Chuẩn bị và kiểm tra tất cả số lượng hàng hóa (sau khi chọn ctn & pcs), sắp xếp hóa đơn theo từng cửa hàng theo từng chặng trước ngày giao hàng.
- Thu thập tiền và giao cho ADM số tiền chính xác

- Cung cấp thông tin về FG, hóa đơn, dịch vụ... cho khách hàng
- Phân phối & Hủy báo cáo + Báo cáo gửi hàng ngày, xóa báo cáo hủy bỏ: lý do, thời gian hủy bỏ bởi cửa hàng...
- Đón, bốc dỡ tại WH

Job Requirement

- Nam, tốt nghiệp THPT, tuổi từ 20 - 40 tuổi,
- Biết rõ đường trong thành phố, có xe máy
- Kinh nghiệm ưu tiên trong giao hàng FMCG.
- Giấy phép lái xe: A1 (Xe máy)

More Information

  • Degree: High School / Equivalent
  • Age: 20 - 40
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

http://www.talentnet.vn/enCompany size: 200
Originating from the Human Resources Services unit of PricewaterhouseCoopers Vietnam, Talentnet is now acknowledged as the leading HR consulting firm in the...Detail

[Hà Nội] Nhân viên giao hàng cho hãng KAO

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts