About us

Circle K Việt Nam

Employment Information

[Hà Nội] Nhân viên Tuyển dụng (Khối Văn phòng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Retail / Wholesale , Administrative / Clerical , Human Resources

Circle K Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi