About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[Hà Nội] - Quản lý siêu thị (store manager)

Job level Manager
Salary $ 23,000,000 - 45,000,000 VND
Deadline to apply 08/02/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 3 - 5 Years

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 39,6 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 39,6 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 39,6 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 28 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 28,6 Tr - 39,6 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THỊNH

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ha Noi