language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Ha Noi] Warehouse Supervisor

New Viet Dairy - Công Ty CP Đại Tân Việt
Updated: 07/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý, đôn đốc các nhân viên thuộc bộ phận kho làm việc. Bảo đảm nhân viên làm việc tuân thủ đúng qui trình. Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên / Manages and speeds up the work of warehouse staff, ensures that staff and partners work in accordance with company’s policy.

- Kiểm tra đơn đặt hàng và bảo đảm việc sắp xếp giao hàng đúng hạn và hợp lý nhất./ Checks PR and ensures that deliveries are on time and reasonably done.

- Kiểm tra tồn kho và lên kế hoạch điều phối hàng hóa giữa các kho để đủ hàng cung cấp cho khách hàng./ Checks inventory and product distribution among warehouses to be able to deliver to all customers.

- Xây dựng các quy trình, hướng dẫn của bộ phận./ Builds up procedures and instruction of the department

- Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý/ Fulfil other tasks assigned by Line Manager

Job Requirement

 - Tốt nghiệp đại học, Chuyên ngành Kinh tế, ngoại thương / University graduation, major in Economic, Business Administration or Food Technology
- Trên 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kho vận / More than 3 years experience in Warehousing
- Trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát kho/ More than 1 years experience at the supervisor level

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Thực phẩm/ Priority candidates with experience working in the Food Industry
- Nắm vững về qui trình quản lý kho/ Warehouse management procedure
- Nắm vững về qui trình nhập xuất hàng hóa và bán hàng./ Well-understood on Inbound / outbound process and sales
- Giám sát, quản lý nhân viên/ Monitor, manage subordinates 
- Vi tính: Các phầm mềm văn phòng, biết về các phầm mềm quản lý kho là một  lợi thế./ Computer: Office, ability to use warehouse management software is an advantage
- Trung thực (quan trọng)/ Faithful (important)
- Tiếng Anh giao tiếp tốt/ Good at English communication skill

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

New Viet Dairy - Công Ty CP Đại Tân Việt

www.newviet.netCompany size: 700
New Viet Dairy is a leading company in importing and distributing dairy food and food ingredients, other packed foods and beverages. Belonging to Vietnam...Detail
Job tags / Skills: Giám sát kho

[Ha Noi] Warehouse Supervisor

New Viet Dairy - Công Ty CP Đại Tân Việt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts