About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Hà Tĩnh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Tinh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Nghe An | Ha Tinh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 13,1 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Tinh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 13,1 Mil - 17 Mil VND

  • Long An | Ha Tinh | Thanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Nghe An | Ha Tinh

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Ha Tinh | Nghe An

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Tinh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ Competitive

  • Ha Tinh