About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[Hải Phòng] Chuyên viên tư vấn bảo hiểm - Kênh hợp tác qua Ngân hàng Bản Việt Vietcapital

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,500,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 14/02/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6,3 Mil - 10 Mil VND

  • Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Hai Phong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Hai Phong | Thai Nguyen