About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

{Hải Phòng] Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm - Ngân hàng ACB

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/10/2020
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND

  • Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ Competitive

  • Hai Phong

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

$ Competitive

  • Hai Duong | Hai Phong | Khanh Hoa

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hai Phong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong