About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Hải Phòng] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/08/2020
Industry Consulting , Banking , Insurance
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 5,6 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong | Bac Ninh | Vinh Phuc

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Da Nang | Hai Phong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong | Hai Duong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong | Hai Duong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong | Hai Duong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong | Hai Duong

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Hai Phong