language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Hải Phòng] Nhân viên kế toán

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Tiếp nhận, phân loại và kiểm tra hồ sơ thanh toán (thu, chi, TT tạm ứng . . . vv), và thu thập hóa đơn, chứng từ của các Phòng/bộ phận có liên quan để kiểm soát doanh thu, chi phí của lô hàng.

2. Phát hành hóa đơn GTGT, viết phiếu thu, phiếu chi.

3. Kiểm tra chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào Phần mềm kế toán.

4. Tham gia quản lý báo cáo doanh thu, chi phí, cộng nợ tạm ứng, hoàn ứng của các Phòng/bộ phận có liên quan theo phân công chuyên môn.

5. Lập các báo cáo kế toán và báo cáo khác theo yêu cầu phân công chuyên môn.

6. Các công việc chuyên môn kế toán khác theo phân công của Cấp quản lý Phòng kế toán.

7. Báo cáo công việc định kỳ cho Cấp quản lý Phòng kế toán.

Job Requirement

1. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học kinh tế hoặc tài chính kế toán, chuyên ngành kế toán.

2. Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán tại doanh nghiệp Logistics.

3. Kỹ năng chuyên môn

 • Sử dụng tốt phần mềm MS office, phần mềm kế toán.
 • Có kỹ năng về tin học VP
 • Có kỹ năng lập báo cáo

4. Kỹ năng mềm

 • Có thể giao tiếp tiếng Anh, có khả năng làm việc áp lực cao và theo nhóm.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 22 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

www.yusen-logistics.comCompany size: 1.000-4.999
We, YUSEN LOGISTICS VIETNAM, are 100% capital invested by NYK Group in Japan, established in 2003 with 25 offices/branches in Vietnam.  With the core...Detail

[Hải Phòng] Nhân viên kế toán

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts