About us

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Employment Information

HAN - Nhân Viên Tín Dụng - Banking Staff

Job level Entry Level
Salary $ 300 - 380 USD
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Banking

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6,6 Mil - 8,4 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6,6 Mil - 8,4 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8 Mil - 9,5 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Dong Nai | Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 6,6 Mil - 8,4 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi