language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Hành Chính Nhân Sự - KV Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 11/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện công tác hành chính văn thư như: xây dựng bảng danh mục hồ sơ hàng năm cho đơn vị, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật công văn, hồ sơ, công tác hành chính phục vụ, hậu cần ..v..v
 • Thực hiện công tác quản lý tài sản hữu hình của đơn vị và triển khai công tác an ninh bảo vệ
 • Thực hiện công tác y tế, vệ sinh môi trường làm việc
 • Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, lương, chế độ đãi ngộ, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của Người lao động, công tác đề bạt, bổ nhiệm …v..v
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành quản trị nhân sự, văn thư lưu trữ hoặc liên quan
 • Ngoại hình khá, giao tiếp tốt.
 • Có trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ
 • Ưu tiên Kinh nghiệm tương đương

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Hành Chính Nhân Sự - KV Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts