language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Blue Ocean Education
Updated: 20/07/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Yêu cầu chung :

- Đảm nhiệm các công việc hành chính – văn phòng

2. Mô tả công việc chi tiết:

2.1. Hành chính:

- Chủ động tiếp tân trong việc tổ chức lể tân, tiếp đón khách hàng.

- Trực tổng đài (nhận, trả lời, lưu chuyển) điện thoại, thư tín; kết nối giao dịch đến các phòng ban/cá nhân liên quan, phục vụ công việc của Công ty.

- Quản lý và kiểm soát văn bản đi, đến trong công ty. Lập báo cáo bằng văn bản về công tác chuyển phát nhanh phát sinh trong tháng. Đối chiếu danh sách CPN phát sinh trong tháng.

- Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến công tác hành chính nhân sự.

- Đánh máy, photocopy, bảo quản các văn bản, công văn giấy tờ theo yêu cầu.

- Tổ chức mua bán (sau khi đã được phê duyệt), giao, nhận, kiểm tra, bảo quản lưu giữ hàng hóa, VPP, TBVP. Định kỳ kiểm kê, báo cáo tình hình sử dụng VPP, TBVP (3 tháng/lần).

- Quản lý hồ sơ, tài liệu trong phòng HCNS về mặt hành chính.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh tại các phòng ban của công ty vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Kiểm tra công việc của nhân viên tạp vụ.

- Làm thủ tục đăng ký và theo dõi số lượng xe gửi hàng tháng.

- Quản lý và theo dõi cách thức sử dụng các thiết bị điện, nước trong công ty. Nhắc nhở mọi người luôn tiết kiệm điện, nước. Khi có thông tin cắt điện, phải thông báo cho các phòng ban trước ngày điện, cắt nước bị cắt để chủ động chuẩn bị công việc.

- Tổ chức địa điểm, thông báo về việc giao ban, hội họp, sinh hoạt định kỳ, bất thường. Chuẩn bị gồm địa điểm, nước, máy chiếu… trước khi cuộc họp diển ra 30 phút. Phải thông báo thời gian họp ngay sau khi nhận được thông tin, lập và chuyển thư mời họp (nếu được yêu cầu), chuẩn bị tài liệu nếu được phân công. Trước khi cuộc họp diển ra có trách nhiệm nhắc lại các thành viên tham gia cuộc họp.

- Lập bảng chấm công, theo dõi tình hình đeo thẻ của toàn Công ty.

2.2. Nhân sự:

- Tổ chức đăng tin, lọc hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn trong quy trình tuyển dụng.

- Thực hiện các chế độ cho người lao động trong Công ty (BHXH, BHYT, sinh nhật...) sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện các hoạt động công đoàn của Công ty: Hiếu hỉ, thanh niên, khánh tiết...sau khi được phê duyệt

- Theo dõi tình hình nghỉ phép của nhân sự trong toàn Công ty.

- Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo, Trưởng phòng phân công.

Job Requirement

1.      Thời gian làm việc:

Thứ Hai đến Thứ Sáu:                  

+ Sáng từ 8h00 đến 12h00

+ Chiều từ 13h30 đến 17h30

Thứ Bảy:                        

+ Sáng từ 8h00 – 12h00

+ Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, tập huấn, họp báo cáo của Công ty theo quy định

2.      Quyền hạn:

Đề xuất các phương án, kế hoạch liên quan đến công tác hành chính nhân sự; đề xuất sử dụng các chi phí văn phòng tiết kiệm hiệu quả.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Blue Ocean Education

duhocblueocean.vn
Được thành lập từ năm 2006, bởi một đội ngũ các cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết, Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Phát...Detail

People who applied to this job also applied to:

Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Blue Ocean Education

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts