About us

CHUBB LIFE VIỆT NAM

Employment Information

Hành chính nhân sự

Job level Entry Level
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 04/05/2021
Industry Marketing , Consulting , Human Resources

Location

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ban Mai

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÔM KÍNH VIỆT TECH

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ELAPHE

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ELAPHE

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Big World Holding

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ban Mai

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần VGEMS

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÔM KÍNH VIỆT TECH

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất ĐỨC MINH

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi