language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Hành chính Tổng Hợp (Vũng Tàu)

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam
Updated: 14/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh của văn phòng

 • Hỗ trợ thực hiện các chương trình thi đua

 • Thực hiện lập các báo cáo hoạt động của văn phòng

 • Thực hiện và giám sát các hoạt động hành chính liên quan đến Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hàng khuyến mãi

 • Giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của đại diện kinh doanh và khách hàng

 • Thường xuyên cập nhật, phổ biến và hướng dẫn các thông báo, quy định, chính sách mới của Công ty

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng

 • Có năm kinh nghiệm làm việc hành chính/văn phòng

 • Có kỹ năng quản lý, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giao tiếp

 • Có trình độ tin học căn bản về Excel, Word, Power Point

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương

More Information

 • Age: Unlimited
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Chubb Life là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) toàn cầu của Tập đoàn Chubb. Tại Châu Á, Chubb Life đã thành lập các đơn vị thành viên với 100% vốn...Detail

Similar jobs

Hành chính Tổng Hợp (Vũng Tàu)

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts