language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Circle K Việt Nam

[Hanoi] Store Auditor (Nhân Viên Kiểm Soát Cửa Hàng)

Circle K Việt Nam
Updated: 14/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Phụ trách đi đến các cửa hàng trong hệ thống Circle K để chấm điểm chất lượng theo Biểu mẫu sẵn có;

- Báo cáo kết quả chấm điểm cho cấp trên trực tiếp.

(*) Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Job Requirement

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí kiểm soát nội bộ về mảng: kiểm soát hoạt động (hay kiếm soát tuân thủ);

- Ứng viên có khả năng di chuyển cao;

- Khả năng đọc, viết tiếng anh cơ bản.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Circle K Việt Nam

http://www.circlek.com.vn/Company size: 2000
Circle K rất tự hào là chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam khai trương vào ngày 20/12/2008....Detail

[Hanoi] Store Auditor (Nhân Viên Kiểm Soát Cửa Hàng)

Circle K Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts