[Hậu Giang] HR & Admin Manager

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

LẬP KẾ HOẠCH - TỔ CHỨC THỰC HIỆN - KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT

 • Thiết lập mục tiêu và Kế hoạch của phòng
 • Phối hợp với các phòng ban thuộc các bộ phận phụ trách thiết lập sơ đồ tổ chức và định biên cho bộ phận
 • Tổ chức thực hiện tìm kiếm và Tuyển dụng các vị trí tại nhà máy
 • Xây dựng các thủ tục, qui trình, hướng dẫn công việc thuộc chức năng
 • Tổ chức, giám sát việc lên kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Hoạch định kế hoạch và tổ chức đánh giá định kỳ hiệu quả thực hiện mục tiêu 6 tháng/lần của khối, phòng ban, trên cơ sở đó đề xuất tái đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đề bạt hoặc thuyên chuyển
 • Quản lý việc thiết lập, tổng hợp hồ sơ đánh giá KPI của khối, phòng ban
 • Thiết lập qui trình khen thưởng, kỷ luật theo qui chế chính sách công ty
 • Đảm bảo việc kiểm tra kế hoạch nhân sự và quản lý nhân sự thực hiện các công việc trong kế hoạch và ngoài kế hoạch sản xuất phù hợp
 • Đảm bảo việc quản lý giờ/ngày công, biến động nhân sự, quản lý chi phí tiền lương, tiền công theo cost center của các phòng ban
 • Phối hợp cung cấp các dịch vụ nhân sự: hợp đồng lao động, BHYT, BHXH, thuế thu nhập cá nhân, chính sách, phúc lợi…
 • Thực hiện và duy trì hệ thống ISO, HACCP
 • Thiết lập và kiểm soát ngân sách hàng năm

BÁO CÁO

 • Theo dõi, cập nhật hàng ngày các vấn đề liên quan đến nhân sự, trên cơ sở đó phân tích và đề xuất các giải pháp cho cấp trên để điều chỉnh nâng cao chất lượng trong quản lý nhân sự
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên và theo quy định

QUẢN LÝ CẤP DƯỚI

 • Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý
 • Quản lý và phát triển nhân viên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành QTKD, QTNNL 
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt 
 • Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Job type : Permanent, Contract/ Freelance
 • Age: 30 - 55
Location

Employment Information

Feedback