language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[HCM] Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý & Phát Triển Nguồn Lực

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông
Updated: 20/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực trung và dài hạn phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của ngân hàng.

- Đề xuất, xây dựng và triển khai chính sách phát triển và giữ chân NNL chất lượng, chương trình cán bộ quản lý tiềm năng (HIPO).

- Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả của chương trình và giảng viên

- Đầu mối trong việc xây dựng kế hoạch định biên nhân sự; theo dõi, kiểm soát việc triển khai thực hiện.

- Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp và Khung năng lực cho các vị trí chức danh.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng và cập nhật hệ thống chức danh, bảng mô tả công việc cho các vị trí chức danh

- Tổ chức triển khai đánh giá kết quả thực hiện công việc định kỳ của CBNV, khảo sát hài lòng nội bộ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của cá nhân và đơn vị;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của TP Nhân sự.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn lực/ Luật/ Quản trị kinh doanh/ Hành chính văn phòng/ Lao động tiền lương...

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, 01 năm kinh nghiệm về xây dựng chính sách phát triển nhân lực.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực tài chính ngân hàng

- Kỹ năng viết và trình bày văn bản tốt, có thể trực tiếp viết/ xây dựng quy trình, quy chế về nhân sự.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm

- Có tinh thần làm việc độc lập

- Tin học: Sử dụng thành thạo MS. Office, đặc biệt là Excel

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

https://www.com-b.vn/Company size: 1.000-4.999
Khối Khách hàng Đại chúng - Ngân hàng TMCP Phương Đông được thành lập ngày 11 tháng 12 năm 2014. Trải qua ba năm hình thành và phát triển, với định hướng...Detail

Similar jobs

[HCM] Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý & Phát Triển Nguồn Lực

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts