language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[HCM] Demand Planning Executive

New Viet Dairy - Công Ty CP Đại Tân Việt
Updated: 19/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Demand Planning Executive chịu trách nhiệm quản lý tồn kho, lên kế hoạch cung cấp và tiêu thụ, lên kế hoạch bán hàng và theo dõi, kiểm soát và báo cáo hàng hư hỏng/ hết hạn.

- Duy trì hiệu quả mức độ tồn kho để phù hợp với yêu cầu của Công ty.

- Đảm bảo đủ hàng bán theo sales forecast, tối thiểu tình trạng thừa hoặc thiếu hàng.

- Phối hợp với phòng Bán hàng làm dự báo bán hàng để đạt được mức chính xác cao nhất có thể; đảm bảo kế hoạch phù hợp với mục tiêu bán hàng và khả năng cung ứng hàng của nhà cung cấp.

- Kiểm soát hàng hư hỏng/ cận đát hiệu quả, chính xá và kịp thời thông báo với các bộ phận liên quan để đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Job Requirement

- Bằng cử nhân trở lên.

- Trên 2 năm kinh nghiệm làm về chuỗi cung ứng.

- Kỹ năng phân tích, làm báo cáo, quản lý hàng tồn kho, có kiến thức về chuỗi cung ứng, kỹ năng cảm nhận nhu cầu.

- Có tư duy hệ thống

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

New Viet Dairy - Công Ty CP Đại Tân Việt

www.newviet.netCompany size: 700
New Viet Dairy is a leading company in importing and distributing dairy food and food ingredients, other packed foods and beverages. Belonging to Vietnam...Detail

[HCM] Demand Planning Executive

New Viet Dairy - Công Ty CP Đại Tân Việt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts