About us

De Heus LLC

Employment Information

[HCM] GIÁM ĐỐC KINH DOANH CÁ TRA XUẤT KHẨU

Job level Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 13/10/2020
Industry Retail / Wholesale , Import / Export , Sales / Business Development
Experience 5 Years

Location

Ho Chi Minh

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

$ 50 Tr - 80 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP TMDV Taco Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Unico Logistics Vietnam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

$ Over 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HOÀNG GIA

$ 15 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HOÀNG GIA

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Mạc Tích

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ECO FARMIE

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex

$ Over 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh